Форма за контакт


Свържете се с нас:

 • Седалище и адрес на управление:
  гр. София 1612, район Красно село,
  ж.к. Славия, ул. Хайдушко изворче No 9

 • Производствена база:
  гр. Първомай 4270,
  кв. Стопански двор

  тел.: 0336 667 60
  e-mail: sweet_way_bg@abv.bg