“Сладък път” ООД е компания с млад и висококвалифициран персонал, опериращ в областта на хранителната индустрия. Тя е основана през пролетта на 1998 година. Още от самото си създаване компанията бързо печели популярност и става известна на българския пазар на сладкарски и захарни изделия.

„Сладък път“ ООД успява бързо да спечели популярност с голямото разнообразие от вкусове, висококачествени продукти и нови идеи, реализирани и съобразени с динамичния пазар.

Фирмата произвежда бисквити и изделия на основата на пандишпана и неговите вариации – сухи пасти, рула, домакински и производствени блатове за торта, торти, десерти, бонбони и др.

Качеството на продуктите е оценено от значителен брой пазарни вериги и дистрибуционни компании, не само в България, но и в страни от Европа, Африка, Америка и Азия. Фирмата е доказала качеството на продуктите си, избрана е да бъде доставчик на Нестле за блатове.

Oсновна цел на компанията е да представи всеки продукт по правилен начин и в подходяща опаковка, така че да запази по-дълго време вкуса на продукта и да подчертае имиджа, който предлага.

“Сладък път” ООД произвежда продукти под частна марка за Билла, Кауфланд, Метро, ЦБА и други търговски вериги в България.

През 2006 година фирмата печели награда на Пловдивския Международен панаир за серията сухи пасти с марката „Сладък път“, а през 2007 година – за серията блатове.

„Сладък път“ ООД участва в редица международни изложения, за да продължи да показва на света какво е постигнала компанията и какво е способна да постигне.

Според изискванията на ЕС за качество и стандарт, фирмата се сдоби със следните сертификати:

 • FSSC 22000
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • IFS Food

 • FSSC 22000
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • IFS Food

 • FSSC 22000
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • IFS Food

Уведомление от Сладък път ООД съгласно Регламент 2016/679 (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на личните данни на физическите лица

"Сладък път" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура чрез подбор № BG16RFOP002-2.002 "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП".

На "Сладък път" ООД се предоставя безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 119893,2 лв.

Проект BG16RFOP002-2.002-0003 е на стойност 171276 лв.

BG16RFOP002-2.002-0003-С01 е номерът на административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

относно

Процедура за определяне на изпълнител за доставка на хладилен тунел по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0003-С001


ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството за политика и цели по УОС


Съществени аспекти на околната среда


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за доставка на климатична система по Проект „Развитие на управленския капацитет и растеж в „Сладък път” ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за “Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер - ERP система “ - без обособени позиции, по Проект „Развитие на управленския капацитет и растеж в „Сладък път” ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура за избор на изпълнител за “Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер - ERP система “ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за “Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер - ERP система “ - без обособени позиции,
по Проект „Развитие на управленския капацитет и растеж в „Сладък път” ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

"Сладък път" ООД сключи договор № BG16RFOP002-3.004-0027-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ Име и номер на проекта: Внедряване на иновативно технологично решение за повишаване на ресурсната ефективност в "Сладък път", BG16RFOP002-3.004-0027
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (лв.): 881 625,40
Общо допустими разходи по проекта (лв.): 1 467 384,00
Европейско финансиране (лв.): 749 381.59
Национално финансиране (лв.): 132 243.81ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за доставка на машини за подготовка на сладкарски изделия за експедиция - 2 бр. с две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Машина за автоматично залепяне на кашони с тиксо – 1 бр.
Обособена позиция 2 - Машина за увиване на палети със стреч фолио – 1 бр.
по Проект „Внедряване на иновативно технологично решение за повишаване на ресурсната ефективност в "Сладък път" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за доставка на машини за производство на сладкарски изделия на базата на пандишпан - 3 бр. - с 3 обособени позиции
Обособена позиция 1 – Напречна режеща гилотина с два вибриращи ножа за сладкарски изделия – 1 бр.
Обособена позиция 2 - Станция за навиване на сладкарски изделия – 1 бр.
Обособена позиция 3 - Производствена част за сладкарски изделия на базата на пандишпан - 1 бр.
по Проект „Внедряване на иновативно технологично решение за повишаване на ресурсната ефективност в "Сладък път" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за доставка на Система за порциониране, формоване на сладкарски изделия без обвивка - 1бр.
по Проект „Внедряване на иновативно технологично решение за повишаване на ресурсната ефективност в "Сладък път" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за доставка на напълно автоматизирани пакетиращи машини за сладкарски изделия - 3 бр. по Проект „Внедряване на иновативно технологично решение за повишаване на ресурсната ефективност в "Сладък път" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.